Tigeren, også kaldet den store kat, er et af de mest fascinerende dyr på jorden. Bliv klogere på tigeren her, og se hvordan du kan være med til at støtte bevarelsen af tigeren i naturen.

Tiger


10 ting du (måske) ikke vidste om tigre

Indholdsfortegnelse

1) Fangenskab

Det er estimeret, at der er cirka 5.000 tigre under fangenskab i USA. Det er flere end der lever i den frie natur i hele verden, hvor der vurderes at være under 4.000 tigre tilbage.
Størstedelen af tigre i fangenskab, er ejet af private. Her bliver de bl.a. brugt som en attraktion eller til avl.

2) Tigre i verden

Indien er det land i verden, hvor der lever flest tigre i den frie natur. I alt vurderes det, at der er under 4.000 tigre tilbage i naturen, hvor at Indien alene har cirka 3.000 tilbage.
Udover Indien, lever tigeren i Rusland, Nordkorea, Kina og dele af Vestasien.

En tiger går ved en sø i Tajga, Rusland.

3) Den lydløse jæger

Tigre har bløde tåpuder, der gør at de kan bevæge sig næsten lydløst rundt i terrænet, i jagten på deres bytte.
Tigeren jager typisk om natten, hvor den snildt kan vandre op til 20 kilometer.

4) Ét hovedmåltid om ugen

Tigre elsker at spise hjorte, men de kan også finde på at gå efter et vildsvin. Selvom de fleste forsøg på at nedlægge et bytte ikke lykkes, så kan en stor hjort også give nok mad til en hel uge, for en fuldvoksen tiger.

5) De beskytter deres bytte

Tigre spiser typisk ikke deres bytte med det samme. I stedet slæber de byttet med sig, til et sted hvor de kan spise i ro og fred. Hvis en tiger bliver nødt til at forlade byttet midlertidigt, vil den forsøge først at dække byttet til, eksempelvis med blade og græs, så byttet ikke bliver spist af andre.

En tiger slæber sit bytte, et klovdyr, væk i sikkerhed.

6) De er meget snakkesalige

Tigre har et stort vokalt repertoire, som består af grynten, knurren, brølen, snerren, stønnen og hvæsen. Alt sammen bruges til at kommunikere forskellige ting, med andre tigre.

7) De har været på jorden i mange år

Det er estimeret, at tigre har været på jordkloden i cirka 2 millioner år. De ældste fossiler man har fundet af tigeren, stammer fra Kina.

En amurtiger går i sne. Billedet er taget i Sibirien.

8) Den store kat

Det er ikke for ingenting, at tigeren også bliver kaldt "den store kat". En fuldvoksen tiger kan nemlig veje helt op til 300 kg. og blive næsten 4 meter lang. Hantigeren bliver typisk større end huntigeren.
En tiger kan blive cirka 25 år i naturen.

9) Der er ni underarter

Der er ni underarter af tigeren, desværre er tre af dem uddøde. De seks andre underarter som stadig lever i den frie natur er:

  • Amurtiger (Også kaldt sibirisk tiger)
  • Bengalsk tiger
  • Indokinesisk tiger
  • Sydkinesisk tiger
  • Malaysisk tiger
  • Sumatratiger

10) Tigre er truet

Over de sidste 150 år, er bestanden af tigre faldet med cirka 95%. I dag er der mindre end 4.000 tigre tilbage i den frie natur. Nogle af årsagerne til det store fald er:

  • Krybskytteri
  • Mistede levesteder
  • Klimaforandringer

Vi har designet The Tiger Poster, for at støtte de udrydningstruede tigre.

The Tiger Poster er en støtteplakat til fordel for de udrydningstruede tigre.

Skrevet af

Thomas Holm Ingemann Thomsen har fra barnsben gået meget op i dyrevelfærd og miljø, hvilket nok til dels skyldes opvæksten på et af de første økologiske hobbylandbrug i Danmark. Thomas er stifteren af Evermento, og målet har helt fra start været, at gøre en positiv forskel for udrydningstruede dyr.

Thomas Holm Ingemann Thomsen er stifter bag Evermento - posters that matter.
Thomas Holm Ingemann Thomsen

Stifter

Det siger vores kunder